ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Unan Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“UNAN”) Üyelik Sözleşmesi

Unan’a üye olmak isteyen ziyaretçilerimiz için hazırladığımız Üyelik Sözleşmesi aşağıdaki gibidir. Site ile üyeleri arasındaki beklentileri detaylandırmak ve karşılıklı sorumlulukların altını çizmek için detaylı olarak hazırlanmış üyelik sözleşmemizle ilgili sorularınıza cevap almak için bize her zaman duk.com.trve info@duk.com.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Unan Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“UNAN”) ile Üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Tanımlar

“Unan”

Unan Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni ifade eder;

“İçerik”

Site kapsamında yer alan her türlü bilgi, belge, materyal, içerik, logo, grafik, ses, resim, video, liste, ilan, reklam, veri bankası, sunuş tarzı, tasarım ve benzer yazılı ve görsel içeriği ifade eder;

“Kişisel Bilgi”

Site’de sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla Üyeler’e ait bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ad, soyad, yaş, cinsiyet, doğum tarihi, elektronik posta adresi, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, vb. kişisel bilgileri ifade eder;

“Kullanıcı Adı ve Şifre”

Üye olunması aşamasında Site’nin kullanılabilmesi için mümkün olduğu ölçüde Üyeler tarafından belirlenecek kullanıcı adını ve bu kullanıcı adına atanacak en az 5 haneli şifreyi ifade eder;

“Site”

Unan’a ait, duk.com.trisimli internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan ve Unan ürünlerinin satışını sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dahil olmak üzere, Unan’ın Üye'ye Ürünler’in satışını sunduğu internet sitesi topluluğunu ifade eder;

“Sözleşme”

İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder;

“Unan Yaşam Tarzı Formu”

Unan danışmanlarının Üyeler’e verimli ve kişisel bazda hizmet verebilmesi adına Üyeler’in kendi yaşam tarzları hakkında sorulan sorulara ait cevapları kapsayan soru formunu ifade eder;

“Üye(ler)”

Kişisel bilgilerini Site'deki ilgili alana giren ve Unan’a Üyelik kaydı esnasında ''Unan Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, anladım ve Üye olmayı kabul ediyorum.'' yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme'yi ve Gizlilik Politikası’nı onaylaması ile Unan Üyesi olan Site ziyaretçisi gerçek kişiyi/kişileri ifade eder;

“Üyelik”

İşbu Sözleşme'ye uygun olarak, Üyeler’in Unan’a Üye olma ve üyelikte kalma durumunu ifade eder.

“Ziyaretçi”

Site’de gezinti yapan kişileri ifade eder.

ÜYELİK

Site’de gezinmek için Site’ye Üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak alışveriş yapabilmek için siteye üye olmak gerekmektedir. Ürün sipariş edilebilmesi için Site ziyaretçilerinin Site’de yer alan Üyelik Formu’nu doldurmaları ve işbu Sözleşme’yi kabul etmeleri gerekmektedir.

Alışveriş yapmak isteyenler, siparişin tamamlanması esnasında “Üye olmak istiyorum” ibaresini seçerek de Üye olabileceklerdir.

Üye olma esnasında, Üyeler’den herhangi bir bedel tahsil edilmeyecek ve Üyeler’in kredi kartı bilgileri Site’de saklanmayacaktır. Üye olmak için önce her Üye’ye özel Kullanıcı Adı ve Şifre’nin belirlenmesi, geçerli bir elektronik posta adresi doldurulması zorunlu diğer alanlara ilişkin bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Site’de verilen tüm bilgilerin ne şekilde ve hangi kapsamda korunduğu, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası’nda belirtilmektedir.

Üyeler’in siparişin tamamlanması esnasında, “Unan Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, anladım ve kabul ediyorum.” yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu ve/veya kutucukları işaretleyip, bu Sözleşme’yi onaylaması ile Sözleşme kurulmuş ve Üyeler, işbu Sözleşme’nin koşul ve hükümlerini kabul etmiş olur.

Ziyarteçiler, Unan’a üye olmak için Üyelik Formu’nda kendilerine ilişkin talep edilen Kişisel Bilgileri’ni ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri Unan ile paylaşacaklardır. Söz konusu Kişisel Bilgiler’in sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin Unan ile paylaşılmaması durumunda Üyeler, Site’de sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır. Üyelik her zaman duk.com.trveya info@duk.com.tr adreslerine e-posta iletilerek iptal edilebilir.

Unan Üyeleri Unan’dan ve/veya üçüncü kişilerden özel tekliflere ilişkin elektronik posta almayı kabul ederler. Unan çeşitli aralıklarla Üyeler’e aylık bültenler gönderebilir.

Unan Üyeleri duk.com.tr’de yer alan Ürünler’i satın alabilirler. Satın alınan Ürünler, Üyeler’e banka havale, PayPal veya kredi kartı onayı alınmasını müteakip kargoyla gönderilecektir.

Site’nin Kullanım Şart ve Koşulları

Unan, işbu Sözleşme şart ve koşulları çerçevesinde Üyeler’e Site’yi bir internet tarayıcısı vasıtasıyla görünteleyerek Site’de sunulan hizmetlerden yararlanma hakkını tanır. Üyelik geri alınabilir ve devredilemez. Üyelik kişisel kullanım için kullanılacak olup, Unan’ın açıkça yazılı izni olmadan ticari amaçlar için ve/veya üçüncü kişiler adına kullanılamaz. Üyelik’in belirtilen amaçlar dışında kullanılması halinde Üyelik herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Unan tarafından derhal sonlandırılacaktır.

İçerik’in tamamı veya bir kısmı Unan’ın açıkça önceden yazılı izni alınmaksızın kopyalanamaz, değiştirilemez veya herhangi bir ticari ve/veya kişisel amaç için kullanılamaz. Unan, Üyelik’in Unan’ın çıkarlarına ters biçimde ve/veya hukuka aykırı kullanıldığı kanaatine varacak olursa, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın Üyelik’i iptal edebilir ve/veya hizmet vermekten imtina edebilir.

Üyeler, Site aracılığıyla üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını, gizli bilgilerini, ticari sırlarını ve/veya ayni haklarını ihlal eden bilgi, belge veya içerik yayınlayamaz veya paylaşamazlar. Üyeler açık, ahlaka aykırı, pornogorafik veya Türkiye kanunları çerçevesinde herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğa sebebiyet verebilecek içerikleri Site’ye yükleyemezler veya Site aracılığıyla yayınlayamazlar. Üyeler, trojan veya solucan benzeri Site’ye zarar verecek içerikleri Site’ye yükleyemez veya Site aracılığıyla dağıtamaz.

Unan, Üyeler’in Site’ye erişebilmesi ve Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için her bir Üye’ye ayrı bir Kullanıcı Adı ve Şifre verecektir. Kullanıcı Adı ve Şifre kullanılarak Site’ye girilmesi halinde Unan Site’ye giriş yapan kişilerin işbu Sözleşme kapsamında Üyelik’i kullanmaya yetkili olduklarını varsaymaktadır. Unan’ın yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Üyeler’e özel Kullanıcı Adı ve Şifresi kullanılarak Site’ye erişim esnasında gerçekleştirilen işlemlerden (yazışma, yayın vb.) doğacak tüm hukuki ve finansal sonuçlardan Üyeler münferiden sorumludurlar. Üyeler, kendilerine özel olarak tayin edilen Kullanıcı Adı ve Şifresi’ni herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmayacak olup, Kullanıcı Adı ve Şifresi’nin korunmasından münferiden sorumludurlar. Bu bağlamda, Üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde Site’de yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar açısından Unan her ne nam adı altında olursa olsun hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kişisel Bilgiler’in ve/veya Kullanıcı Adı ve Şifresi’nin tehdit altında olması ve/veya çalınması halinde Üyeler, Unan’a bu hususu bildirmekle yükümlüdürler.

Sanal ortamda, Unan’ın kontrolü dışında internet servis sağlayıcısından kaynaklanan nedenler sebebiyle servis kesintileri veya aksaklıklar söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, Üyeler, bu durumun Unan’ın sorumluluğunda olmadığını ve Unan’ı oluşabilecek herhangi bir bilgi kaybından dolayı sorumlu tutmayacağını kabul eder.

Üyeler, Unan’a Üyelik esnasında vermiş olduğu Kişisel Bilgiler’in işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası kapsamında Unan tarafından kullanılacağını bildiğini ve buna muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Unan, Site’deki herhangi bir görüntüyü veya özelliği bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Site'deki tüm değişken ve/veya varsayılan ayarların hepsini ve/veya bir kısmını Üye'ye bildirmeksizin istediği zaman değiştirme veya tümüyle ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.

Site, çocukların kullanımına uygun değildir. Bu nedenle, 18 yaşından küçük kişilerin Site’den alışveriş yapmaları kesinlikle yasaktır. Bununla birlikte, Unan’ın kimlik ve yaş tespiti yapması mümkün olmadığından, Üye, işbu Sözleşme içeriğini kabul etmekle, 18 yaşından küçük olmadığını Unan’a beyan etmiş olur ve Unan’ın, aksi durumun söz konusu olması halinde herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Fikri Mülkiyet

“Dük” markasının ve Site’nin mülkiyeti Unan’a ait olup, Site Unan tarafından işletilmektedir. Bu bağlamda, “Dük” markasının tüm kullanım ve mülkiyet hakkı Unan’a ait olup, Site’nin İçerik’i ve buna ilişkin fikri haklar da ya Unan’a aittir ya da hak sahibinin sarih izni ile kullanılmaktadır.

Unan tarafından açıkça izin verilmediği sürece Site’nin İçerik’i hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrardan üretilemez, tekrardan yayınlamaz, değiştirilemez, indirilemez, yüklenemez veya dağıtılamaz. Site’de yer alan herhangi bir içerik Unan’ın fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verecek şekilde yorumlanamaz.

Unan’ın önceden yazılı izni alınmaksızın Site’den alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde Unan’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında Unan’ın her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır.

Unan’ın Site içeriğinde yer alan veya Site üzerinden erişilebilen bir içeriğin, materyalin veya bilginin doğruluğu, telif hakkına uygun olup olmadığı, yasallığı veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti ve yükümlülüğü yoktur.

Ödeme ve Faturalandırma

Unan, Site’den yapılan alışverişlerde Visa veya Mastercard ile yapılan kredi kartı ödemelerini, banka havalesini ve Paypal ödemeleri kabul etmektedir. Site’de yayınlanan satış fiyatlarına KDV dâhildir, kargo bedeli ise sipariş tutarına ve gönderi adresine göre hesaplanmakta ve satış fiyatlarına eklenecek şekilde, sipariş anında bildirilmektedir.

Üyeler’in kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde saklanmayacak olup, Üyeler’in her alışverişte kredi kartı numaralarını tekrardan girmeleri gerekmektedir.

Üyeliğin Sonlandırılması ve Düzeltmeler

Üyeler, duk.com.trveya info@duk.com.tr adreslerine e-posta ileterek üyeliklerini sonlandırabilirler.

Unan, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın sadece kendi takdirinde olmak üzere, Üyeler’in Site’ye erişimini her zaman herhangi bir ihbar, ihtar ve tazminat yükümlülüğü altında olmaksızın sona erdirebilir veya durdurabilir, Site üzerindeki herhangi bir materyali silebilir veya değiştirebilir, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Tazminat

Üyeler, Unan’ı, memurlarını, müdürlerini, hissedarlarını, çalışanlarını, acentelerini, iştiraklerini, tedarikçilerini ve bağlı kuruluşlarını, Site'nin kendilerince kullanımı ile ilgili olarak, Unan aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep ve iddiadan muaf tutmayı ve her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi kabul ederler.

Üçüncü Şahısların İçeriği

Unan, Üyeler ve Anlaşmalı Kuruluşlar ve üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgilerin yayıncısıdır, üreticisi değildir. Unan’ın bu bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Site dahilindeki içeriğin hukuki ve cezai sorumluluğu, içeriği oluşturan kişinin kendisine aittir.

Site üzerinde bağlantılar (link) verilerek, Üyeler başka sitelere yönlendirilebilirler. Unan bağlantı verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek ve tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden veya sattığı mallardan sorumlu değildir. Ayrıca, yönlendirme yaptığı site üzerinden erişilen veya o sitede bulunan bir materyalin doğruluğu, telif hakkına uygun olup olmadığı, yasallığı veya topluma uygunluğu konularında bir araştırma yapma mecburiyeti ve yükümlülüğü yoktur.

GİZLİLİK

duk.com.tr, Üyeleri’ne daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Unan bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Unan bünyesinde kullanılmaktadır.

Unan, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu Üye’nin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

duk.com.tr, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, duk.com.tr Üyeleri’ne daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Unan iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda veya her halükarda, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün Üye tarafından ihlali halinde, resmi makamlara açıklanabilecektir.

Üye’nin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Unan’ın bu bilgileri görüntüleme ve işbu Sözleşme uyarınca kullanma hakkı saklıdır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde duk.com.tr veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin duk.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Son olarak Unan iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir, sitede cevabını bulamadığınız her tür sorunuz için iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Samanyolu Sok No:23 Osmanbey-İstanbul, Türkiye

Telefon: 0212 2333250 (pbx)

E-posta: info@duk.com.tr

GÜVENLİK

Sitemizden yüksek avantajlar ve hiçbir yerde bulamayacağınız kampanyalarla ürün almanızın yanında bunları yaparken güvende olmanız bizi yakından ilgilendiriyor. duk.com.tr'de bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan yüksek güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

Kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılacak ve kesinlikle veritabanında kayıtlı olarak tutulmayacaktır.

Diğer Hükümler

Unan, mekanik, elektronik, iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi insiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden bu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edebilir.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü uygulanmaz ya da geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve Sözleşme’nin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

Her iki taraf da Sözleşme’nin, tarafların iradelerinin tam karşılığı olduğunu kabul ederler.

İşbu Sözleşme’nin sonucu olarak hiçbir acentelik, ortaklık ya da ortak girişim kurulamaz veya istihdam oluşturulamaz. Üyeler, bunlarla ilgili herhangi bir konuda Unan’ı bağlayıcı bir yetkiye sahip olamazlar.

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve Site’den verilecek hizmetlerden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.